หลวงพ่อทันใจ

หลวงพ่อทันใจ

หลวงพ่อทันใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพร

หลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนิยมมากราบไหว้ขอพร เนื่องจากมีความศักดิ์สิทธิ์และประทานพรให้ได้ตามคำขออย่างรวดเร็วทันใจ

ประวัติหลวงพ่อทันใจ

ตามตำนานกล่าวว่า หลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน โดยเดิมทีนั้นหลวงพ่อทันใจประดิษฐานอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2068 องค์หลวงพ่อทันใจก็ได้พังทลายลงมา อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านได้พบว่าส่วนของพระเศียรและพระองค์ของหลวงพ่อทันใจนั้นยังคงสมบูรณ์ดี จึงได้นำไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจ

หลวงพ่อทันใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนิยมมากราบไหว้ขอพร เนื่องจากมีความศักดิ์สิทธิ์และประทานพรให้ได้ตามคำขออย่างรวดเร็วทันใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขอโชคลาภ โรคภัยไข้เจ็บ และการค้าขาย จึงทำให้หลวงพ่อทันใจได้รับสมญานามว่าเป็น “เทพทันใจ”

วิธีไหว้หลวงพ่อทันใจ

วิธีไหว้หลวงพ่อทันใจนั้นมีดังนี้

จุดธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่

นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปปักบูชาหน้าองค์หลวงพ่อทันใจ

ตั้งนะโม 3 จบ

อธิษฐานขอพรหลวงพ่อทันใจ โดยใช้คาถาต่อไปนี้

“ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมพุทธายะ นะโมธัมมะยา นะโมสังฆะยา

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีแห่งหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ ขอโปรดประทานพรให้แก่ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อ-นามสกุล) ดังนี้

(กล่าวคำขอพร)

เทอญ”

เมื่ออธิษฐานขอพรเสร็จแล้ว ให้ปิดทองถวายหลวงพ่อทันใจเพื่อความเป็นสิริมงคล

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อมาไหว้หลวงพ่อทันใจ

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อมาไหว้หลวงพ่อทันใจมีดังนี้

ธูป 3 ดอก

เทียน 1 คู่

ดอกไม้

พวงมาลัย

ทองคำเปลว

ปัจจัยธูปเทียน

ปัจจัยทำบุญ

สถานที่อื่นๆ ที่มีหลวงพ่อทันใจประดิษฐานอยู่

นอกจากวัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีวัดอื่นๆ อีกหลายวัดที่มีหลวงพ่อทันใจประดิษฐานอยู่ ซึ่งได้แก่

วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

วัดไทยสามัคคี จังหวัดตาก

วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก

วัดกลางคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา

สรุป

หลวงพ่อทันใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนิยมมากราบไหว้ขอพร เนื่องจากมีความศักดิ์สิทธิ์และประทานพรให้ได้ตามคำขออย่างรวดเร็วทันใจ หากมีโอกาส ควรไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจสักครั้ง เพื่อความสิริมงคลในชีวิต

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com