ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

 

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งชายแดนใต้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของปัตตานีมาตั้งแต่โบราณ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2117 โดยชาวจีนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในปัตตานี

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง เป็นที่เชื่อกันว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในชีวิต

 

ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภและความเมตตา เชื่อกันว่าเป็นธิดาของเทพเจ้าแห่งสวรรค์ ลงมาจุติบนโลกเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์

มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมากมาย ตำนานที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเล่าว่า เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวได้ช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งที่ป่วยหนักให้หายดี ต่อมาหญิงสาวคนนั้นได้สร้างศาลเจ้าเพื่อสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และศาลเจ้าแห่งนี้ก็กลายเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมาย

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้า

ภายในศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวขนาดใหญ่ ประทับบนบัลลังก์ มีพระพักตร์งดงาม ใบหน้าเปี่ยมไปด้วยเมตตา ภายในศาลเจ้ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น รูปปั้นเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเจ้าพ่อกวนอู เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าเสด็จพ่อจตุคามรามเทพ เป็นต้น

 

ความเชื่อและความศรัทธา

ชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง ต่างมีความเชื่อและความศรัทธาในเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวสามารถช่วยเหลือให้สมปรารถนาได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภ ความรัก การงาน สุขภาพ เป็นต้น

ในแต่ละวันจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วันตรุษจีน วันไหว้พระจันทร์ เป็นต้น

 

การสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

การสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มีขั้นตอนดังนี้

ไหว้พระประธานในศาลเจ้า

เข้าไปสักการะรูปปั้นเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

จุดธูปเทียน ถวายดอกไม้

อธิษฐานขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เสี่ยงเซียมซีเพื่อขอพร

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของปัตตานี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในชีวิต ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย

 

คุณค่าของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมีคุณค่าในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นสถานที่สักการะและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยเชื้อสายจีน

ด้านประวัติศาสตร์ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี

ด้านการท่องเที่ยว ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี

บทสรุป

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของปัตตานี เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย