วัตถุมงคล ในไทย: จากโบราณสู่สมัยใหม่

วัตถุมงคล

วัตถุมงคล เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนา ซึ่งวัตถุมงคลไทยเหล่านี้มีหลายแบบ และเปลี่ยนแปลงตามสมัย บางอย่างยังคงถูกนำมาใช้จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 1. พระเครื่อง: เป็นวัตถุมงคลที่รับความนิยมอย่างแพร่หลายในไทย มีทั้งพระเครื่องย่านและพระเครื่องแท้ ซึ่งพระเครื่องแท้คือพระภูมิพิทักษ์ที่มีประวัติความเป็นมา ส่วนพระเครื่องย่านคือพระเครื่องที่ทำมาขาย
 2. ตะเกียงเงินและตะเกียงทอง: คือวัตถุมงคลที่ใช้แกะสลักด้วยเงินหรือทองคำ ในโบราณมักใช้กันในพิธีสำคัญ เช่น การว่ายน้ำหรืองานแต่งงาน
 3. เครื่องเพชร: เครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร มักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรวยและอิสระ
 4. หยก: คือ เครื่องประดับเส้นเล็กๆ ที่ทำจากทองคำ หรือเงิน มักใช้ประดับร่างกาย เช่น สวมคอ หรือมัดผม
 5. ตามนิยมในสมัยใหม่: มีการนำเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุมงคล เช่น สร้อยที่มีการนำเอาเทคโนโลยี RFID มาใช้ เพื่อเป็นการระบุตัวตนของผู้สวมใส่ หรือแม้แต่สร้อยที่มีการนำเอาเทคโนโลยี Bluetooth มาฝังไว้
 6. สัตว์เครื่อง: เช่น นกหัวขาว, ค้างคาว ซึ่งเป็นสัตว์ที่เชื่อว่าสามารถนำโชคลาภมาซึ่ง
 7. เครื่องประดับที่มีลายสัญลักษณ์: เช่น พระรูป, สัตว์ในตำนาน

วัตถุมงคลในไทยไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตนเอง

ประวัติและที่มาของ วัตถุมงคล ในประเทศไทย

วัตถุมงคลยอดนิยม ในประเทศไทยมีประวัติยาวนาน มากับการสืบทอดของวัฒนธรรมและความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของชาวไทยที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยความผสมผสานของศาสนาและประเพณีต่างๆ ดังนี้

 • ศาสนาพุทธ: วัฒนธรรมไทยมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมาก วัตถุมงคลหลายอย่างเช่น พระเครื่องหรือรูปปั้นพระพุทธรูปนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ และชาวไทยเชื่อว่ามีพลังงานเชิงบวกที่จะช่วยปกป้องและนำโชคมาซึ่ง
 • ตำนานและพื้นเมือง: ไทยมีตำนานและเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล เช่น ตำนานนกกามเทพ หรือตำนานพระนาค เหล่านี้ส่งผลให้มีการสร้างวัตถุมงคลที่มีลักษณะเป็นรูปสัตว์หรือสัญลักษณ์ต่างๆ
 • สิ่งทอและเครื่องประดับ: ประวัติศาสตร์ไทยเต็มไปด้วยสิ่งทอสวยงามและเครื่องประดับ ซึ่งถูกเชื่อว่ามีความสามารถในการนำโชค หรือใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งสังคม
 • การต่อสู้และการป้องกัน: ในสมัยโบราณ ชาวไทยมีการใช้วัตถุเป็นสิ่งป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นดาบที่ถูกบูชา เพื่อให้มีพลังในการต่อสู้ หรือเครื่องประดับที่เชื่อว่าสามารถป้องกันจากความเสียหาย
 • พื้นเมืองและการรับรางวัล: วัตถุมงคลบางส่วนมีที่มาจากการรับรางวัลหรือการทำพิธีกรรม ได้แก่ หยก, เครื่องประดับที่ได้รับจากการทำพิธีกรรมหรือศาสนา
 • ความผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่น: ไทยได้รับการผสมผสานของวัฒนธรรมจากอินเดีย, จีน, และประเทศอื่นๆ ทำให้วัตถุมงคลของไทยมีความหลากหลาย

ตามที่เห็น, ประวัติและที่มาของวัตถุมงคลในประเทศไทยเป็นผลมาจากการผสมผสานของศาสนา, ประวัติศาสตร์, พื้นเมือง, และวัฒนธรรมที่ผ่านมา เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยผ่านการศึกษาวัตถุมงคลเหล่านี้

วัตถุมงคล ในยุคโบราณ

ในยุคโบราณของประเทศไทย, วัตถุมงคลโบราณ ถูกผลิตและใช้ในการป้องกันภัยและนำโชคมายังผู้ใช้งาน ส่วนใหญ่วัตถุมงคลเหล่านี้มักจะสืบทอดตามประเพณี ศาสนา และความเชื่อในท้องถิ่น ดังนี้:

ตะเกียงเงินและตะเกียงทอง: ใช้สำหรับเก็บน้ำอมริตาที่เชื่อว่ามีสรรพคุณพิเศษ เช่น สำหรับการแก้เครียด, พลังป้องกัน, หรือสร้างความเกิดเป็นศิริ

 • เครื่องมือบูชา: เช่น ดาบ, กระบอง, หรืออื่นๆ ที่ถูกคิดว่ามีพลังงานเชิงจิตวิทยา
 • สัตว์เครื่อง: ชาวบ้านในยุคโบราณเชื่อว่าสัตว์บางชนิดสามารถนำโชคและป้องกันความเสียหาย เช่น นกหัวขาว, ค้างคาว, หรือปลา
 • เครื่องประดับ: ต่างหู, สร้อยคอ, แหวน, และเครื่องประดับอื่นๆ ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หินสี, กระเบื้อง, กระดาษ
 • รูปภาพหรือสัญลักษณ์: สัญลักษณ์เหล่านี้มักจะถูกนำมาสร้างเป็นสถานที่บูชา หรือนำมาใส่บนวัตถุ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เช่น สัญลักษณ์พระพุทธรูป, สัตว์ในตำนาน
 • วัตถุที่เกี่ยวกับน้ำ: ชาวบ้านในยุคโบราณมักจะใช้วัตถุที่เกี่ยวกับน้ำเป็นวัตถุมงคล เช่น หอย, ทราย, หิน, หรือพืชบางชนิด
 • พืช: บางพืชถูกนับว่าเป็นวัตถุมงคล เช่น ต้นไม้หรือพืชที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือตำนาน
 • สิ่งที่สืบทอดมา: วัตถุที่ถือว่าเป็น “มรดก” หรือมีความเกี่ยวกับครอบครัว บางครั้งถูกนำมาใช้เป็นวัตถุมงคล

วัตถุมงคลในยุคโบราณของประเทศไทย ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อและวัฒนธรรม แต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความคิดเชื่อของชาวบ้านในยุคนั้น ที่ได้ถูกส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน

เคล็ดลับในการเลือกซื้อวัตถุมงคล

การเลือกซื้อวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้วัตถุมงคลที่แท้จริง มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของผู้ซื้อ นี่คือเคล็ดลับที่ควรพิจารณา

 1. จุดประสงค์: ก่อนอื่นควรรู้จักจุดประสงค์ในการซื้อวัตถุมงคล ว่าคุณต้องการเพื่อความปลอดภัย, นำโชค, ความสำเร็จ, หรือเพื่อความสงบเจริญ?
 2. ที่มาและประวัติ: ควรศึกษาและทราบที่มาของวัตถุมงคล ให้แน่ใจว่ามีการผลิตหรือสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณี
 3. วัสดุที่ใช้: การตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการผลิตวัตถุมงคล เช่น พระเครื่องที่ทำจากโลหะ, หิน, หรือวัสดุอื่นๆ
 4. ข้อมูลและความรู้: ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น หนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ, หรือชุมชนออนไลน์
 5. ราคา: ให้แน่ใจว่าราคาที่คุณจ่ายสอดคล้องกับคุณภาพและความมีค่าของวัตถุมงคล
 6. ร้านค้าหรือผู้ขาย: เลือกซื้อจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงดี และได้รับการแนะนำจากผู้อื่น
 7. ความรู้สึก: การเชื่อมั่นในวัตถุมงคลบางอย่างมักเกิดจากความรู้สึก ดังนั้นควรฟังใจและใช้ความรู้สึกของตนเองในการเลือกซื้อ
 8. การป้องกันการปลอมแปลง: ในตลาดวัตถุมงคล มีการปลอมแปลงวัตถุมงคลมาก ดังนั้นควรระวังและเลือกซื้อวัตถุมงคลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
 9. การให้คำปรึกษา: หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ เสนอให้คุณพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์
 10. การซื้อเป็นครั้งแรก: สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยซื้อวัตถุมงคล ควรเริ่มจากวัตถุมงคลที่มีราคาไม่สูง และเมื่อได้รับประสบการณ์มากขึ้น จึงเริ่มควบคุมการซื้อของที่มีมูลค่ามากขึ้น

การเลือกซื้อวัตถุมงคลในที่สุดขึ้นอยู่กับความเชื่อและความประสงค์ของผู้ซื้อเอง การใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดจะช่วยให้คุณเลือกซื้อวัตถุมงคลที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการ

อิทธิพลของวัตถุมงคลต่อจิตใจ

วัตถุมงคลมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์อย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของความเชื่อ, พลังจิตใจ, หรือความมั่นใจ ดังนี้

 • สร้างความมั่นใจ: วัตถุมงคลอาจทำให้บุคคลรู้สึกมั่นใจมากขึ้น เมื่อความเชื่อว่าวัตถุมงคลนั้นจะช่วยป้องกันภัย หรือนำโชคเข้ามา ความมั่นใจนี้สามารถส่งผลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • ลดความกังวลและความกลัว: เมื่อบุคคลเชื่อว่าวัตถุมงคลนั้นมีพลังป้องกัน ทำให้บุคคลนั้นรู้สึกสงบและลดความกังวลหรือกลัวจากสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นภัยคุกคาม
 • ส่งเสริมการมีศรัทธา: วัตถุมงคลสามารถเป็นตัวแทนของความศรัทธาหรือความเชื่อในพลังที่สูงกว่า ซึ่งการมีศรัทธาและความเชื่อสามารถเสริมสร้างจิตใจและความสุขในชีวิต
 • เป็นตัวแทนของตัวตน: วัตถุมงคลบางอย่างอาจถูกเลือกมาตามความเป็นตัวตน, ค่านิยม, หรือความเชื่อของบุคคล การใส่หรือใช้วัตถุมงคลเหล่านี้สามารถช่วยให้บุคคลรู้สึกมีเอกลักษณ์ และตัดสินใจตามค่านิยมของตน
 • ส่งเสริมการเชื่อมโยงทางสังคม: ในหลายๆ วัฒนธรรม, การแบ่งปันหรือให้วัตถุมงคลเป็นวิธีในการสร้างความสัมพันธ์ หรือแสดงความห่วงใย, ความรัก, หรือความเคารพ
 • การสะท้อนวัฒนธรรม: วัตถุมงคลอาจเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม, ประเพณี, หรือความเชื่อของกลุ่มคน การใช้หรือครอบครองวัตถุมงคลนั้นอาจช่วยในการรักษา หรือส่งต่อวัฒนธรรมนั้น

เป็นที่รู้จักว่า จิตใจของมนุษย์มีความซับซ้อน และพลังของความเชื่อสามารถส่งผลต่อการคิด การรู้สึก และการกระทำ ดังนั้น วัตถุมงคลไม่เพียงแค่เป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อจิตใจและชีวิตของเรา

วัตถุมงคลกับธุรกิจ: การใช้วัตถุมงคลเป็นสินค้า

การใช้วัตถุมงคลเป็นสินค้าในธุรกิจมีความเป็นมากันมานาน และมีความนิยมในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีวัฒนธรรมที่รากฐานในความเชื่อและศาสนา ไม่ว่าจะเป็น วัตถุมงคลเสริมดวง วัตถุมงคลเรียกทรัพย์ วัตถุมงคลสายมู วัตถุมงคลโชคลาภ

ดังนั้นการใช้วัตถุมงคลเป็นสินค้ามักส่งผลกับธุรกิจในหลายด้าน

 • ประเภทของสินค้า: วัตถุมงคลที่ถูกนำมาขายในธุรกิจมีหลากหลาย ได้แก่ พระเครื่อง, ของระลึก, ของประดับ, หินประดับ, และอื่นๆ
 • เป้าหมายตลาด: ธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดที่มีความเชื่อมั่นในวัตถุมงคล หรือที่มีความเชื่อเกี่ยวกับความมีความสุข, ความปลอดภัย, และความสำเร็จ
 • การตลาด: วัตถุมงคลเป็นสินค้าที่มีความเชื่อเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก ดังนั้นการตลาดจึงต้องสร้างความเชื่อและความรู้สึกที่ดีต่อสินค้า
 • รายได้: วัตถุมงคลบางประเภท โดยเฉพาะพระเครื่องหรือหินประดับ มีมูลค่าสูงและสามารถนำไปจำนำหรือขายได้ ทำให้มีโอกาสในการทำรายได้มากขึ้น
 • จริยธรรมธุรกิจ: เนื่องจากวัตถุมงคลมีการเกี่ยวข้องกับความเชื่อ การขายวัตถุมงคลปลอม หรือการหลอกลวงลูกค้าเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง และในบางกรณีอาจก่อให้เกิดปัญหากับธุรกิจ
 • ความแปรปรวนของตลาด: ความนิยมของวัตถุมงคลอาจแปรปรวนตามเวลา การเกิดเหตุการณ์ทางสังคม หรือความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม ดังนั้นธุรกิจที่ขายวัตถุมงคลควรรับรู้และปรับตัวตามความต้องการของตลาด
 • การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ: วัตถุมงคลของแต่ละประเทศมีความเฉพาะเจาะจง แต่ก็สามารถนำไปขายในตลาดต่างประเทศได้ โดยเน้นแนวทางเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม หรือเป็นของระลึก

เรื่องสำคัญคือธุรกิจที่ต้องการขายวัตถุมงคลควรมีความรับผิดชอบทางจริยธรรม การซื้อขายวัตถุมงคลไม่เพียงแค่เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความเชื่อและความหวังด้วย

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์: วัตถุมงคลจริงหรือแค่แห่งจิตใจ?

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นของวัตถุมงคลจริงหรือไม่จริง มักจะเน้นไปที่การศึกษาผลกระทบที่วัตถุมงคลมีต่อจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ มากกว่าการพิสูจน์พลังในแง่ที่ว่า “วัตถุมงคลนั้นมีพลัง” ต่อไปนี้คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์มองเห็น:

ผลกระทบทางจิตใจ: การมีวัตถุมงคลที่คนเชื่อว่ามีพลังอาจทำให้รู้สึกมั่นใจ ลดความกังวล และช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า คนรู้สึกว่าพวกเขามี “สิ่งช่วยเสริม” ซึ่งทำให้มีความมั่นใจ

ผลบลาซีโบ (Placebo effect): วัตถุมงคลอาจทำงานในลักษณะเดียวกับเอฟเฟกต์บลาซีโบ คือ การเชื่อว่าวัตถุมงคลนั้นมีพลังหรือประโยชน์อาจทำให้คนรู้สึกดีขึ้น แม้ว่าวัตถุมงคลนั้นจริง ๆ จะไม่มีส่วนประกอบที่สามารถทำให้มีผลดังกล่าว

การสังเกตการณ์และความคาดหวัง: บางครั้งคนที่ครอบครองวัตถุมงคลจะมีความคาดหวังหรือความสงสัยว่า วัตถุนั้นจะทำให้เกิดผลดี และจากความคาดหวังนั้นเองทำให้พวกเขาสังเกตหรือเน้นย้ำเฉพาะผลดีที่เกิดขึ้น แทนที่จะดูในมุมกว้าง

ผลลัพธ์บังเอิญ: บางครั้ง ผลดีที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากสิ่งอื่นๆ แต่ถูกแอบแฝงไว้ใต้สาเหตุของวัตถุมงคล

จากที่ได้กล่าวมา วิทยาศาสตร์มักจะสนใจในผลกระทบที่วัตถุมงคลมีต่อจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ และไม่ได้เน้นในการพิสูจน์ว่า “วัตถุมงคลนั้นมีพลัง” ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและอาจไม่สามารถวัดได้แน่นอน ดังนั้น แม้ว่าวัตถุมงคลอาจไม่มีพลังที่ถูกเสนอให้เชื่อ แต่มันยังสามารถมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของคนได้

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com