“ มูเตลู ”  คืออะไร ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือแค่ค่านิยมใหม่

มูเตลู

มูเตลู เป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่มาจากภาษามลายูในอินโดนีเซียว่า Ilmu Teluh ซึ่งแปลว่า ศาสตร์แห่งคุณไสย์ หรือไสยศาสตร์ มนตร์ดำ ในภาษาไทย มูเตลู มักใช้เพื่อสื่อถึงความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ เครื่องรางของขลัง การทำพิธีกรรมต่างๆ รวมไปถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้ที่เชื่อในมูเตลู มักเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเสริมดวงชะตา โชคลาภ และความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้

ในอดีต สายมู มักถูกมองว่าเป็นความเชื่อที่ล้าสมัย หรือเป็นของไม่ดี แต่ในปัจจุบัน สายมูกลับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความกดดัน ทำให้ผู้คนต้องการแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ การมูเตลู จึงกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาและโชคลาภ

รูปแบบของมูเตลูในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนอาจเชื่อในเครื่องรางของขลัง เช่น ตะกรุด กำไลหินมงคล บางคนอาจเชื่อในการทำพิธีกรรม เช่น การบูชาพระ ไหว้พระธาตุ บางคนอาจเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ ฯลฯ

อย่างไรก็ตามก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนว่าจะเชื่อหรือไม่ สิ่งสำคัญคือควรใช้ความเชื่ออย่างมีสติและรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความหลงผิดหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

การ มูเตลู เครื่องรางของขลัง

การมูเตลูเครื่องรางของขลัง เป็นรูปแบบหนึ่งของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ เครื่องรางของขลัง การทำพิธีกรรมต่างๆ รวมไปถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้ที่เชื่อในมูเตลูเครื่องรางของขลัง มักเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเสริมดวงชะตา โชคลาภ และความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้

เครื่องรางของขลัง มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนอาจเชื่อในเครื่องรางของขลังที่มีอานุภาพต่างๆ เช่น ตะกรุด มีดหมอ ผ้ายันต์ บางคนอาจเชื่อในเครื่องรางของขลังที่มีความหมายมงคล เช่น หินมงคล สัตว์มงคล บางคนอาจเชื่อในเครื่องรางของขลังที่มาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น วัตถุมงคลจากพระเกจิอาจารย์ วัตถุมงคลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

การมูเตลูเครื่องรางของขลัง มักเริ่มจากความเชื่อศรัทธาในเครื่องรางของขลังนั้นๆ จากนั้นจึงทำการบูชาเครื่องรางของขลังนั้นตามวิธีการต่างๆ เช่น การอาราธนา การสวดมนต์ การไหว้ บางคนอาจมีการพกพาเครื่องรางของขลังติดตัวตลอดเวลา บางคนอาจนำไปวางไว้ในที่สูงหรือที่ศักดิ์สิทธิ์ บางคนอาจนำไปใช้เป็นเครื่องรางนำโชคหรือเสริมดวงชะตา

การมูเตลูเครื่องรางของขลัง อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาและโชคลาภ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความเชื่ออย่างมีสติและรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความหลงผิดหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

การ มูเตลู การทำพิธีกรรม

การทำพิธีกรรม อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาและโชคลาภ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความเชื่ออย่างมีสติและรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความหลงผิดหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ตัวอย่างการทำพิธีกรรมที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ได้แก่

 • พิธีกรรมแก้เคล็ด เช่น พิธีกรรมแก้เคล็ดปีชง พิธีกรรมแก้เคล็ดเสียเงิน พิธีกรรมแก้เคล็ดโดนของ
 • พิธีกรรมเสริมบารมี เช่น พิธีกรรมเสริมดวงชะตา พิธีกรรมเสริมโชคลาภ พิธีกรรมเสริมบารมี
 • พิธีกรรมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีกรรมไหว้พระ พิธีกรรมไหว้พระธาตุ พิธีกรรมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่
 • พิธีกรรมขับไล่สิ่งชั่วร้าย เช่น พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ พิธีกรรมไล่ผี พิธีกรรมขับไล่สิ่งชั่วร้าย

ทั้งนี้ การทำพิธีกรรมแต่ละประเภทอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนอาจบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น การไหว้ การเซ่นไหว้ การสวดมนต์ บางคนอาจบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการบริจาคทาน การทำบุญ บางคนอาจบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการใช้ชีวิตที่ดี ประพฤติตนเป็นคนดี

ตัวอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มักถูกบูชาในประเทศไทย ได้แก่

 • พระพุทธเจ้า
 • พระโพธิสัตว์
 • เทพเจ้าจีน
 • เทพเจ้าพื้นบ้าน
 • วิญญาณบรรพบุรุษ

ทั้งนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละประเภทอาจมีรายละเอียดในการบูชาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล

การดูดวง โหราศาสตร์

การดูดวง โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการทำนายชะตาชีวิต โดยใช้ข้อมูลต่างๆ เช่น วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด รวมไปถึงดวงดาวและดวงชะตา ผู้ที่ดูดวง โหราศาสตร์ มักเชื่อว่าดวงชะตาสามารถบอกถึงอนาคตของบุคคลได้ รวมไปถึงอุปนิสัย ความคิด อารมณ์ ความสัมพันธ์ อาชีพการงาน การเงิน และโชคลาภ

ตัวอย่างศาสตร์การดูดวง โหราศาสตร์ที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ได้แก่

 • ดูดวงด้วยดวงดาวและดวงชะตา (โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์จีน โหราศาสตร์ฮินดู ฯลฯ)
 • ดูดวงด้วยลายมือ
 • ดูดวงด้วยไพ่
 • ดูดวงด้วยตัวเลข
 • ดูดวงด้วยการดูโหงวเฮ้ง

ทั้งนี้ ศาสตร์การดูดวงแต่ละประเภทอาจมีรายละเอียดในการดูดวงที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล

การเสี่ยงโชค

การเสี่ยงโชคมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล บางคนอาจชอบเสี่ยงโชคในเกมการพนัน เช่น บาคาร่า รูเล็ต สล็อต บางคนอาจชอบเสี่ยงโชคในลอตเตอรี่ บางคนอาจชอบเสี่ยงโชคในเกมทายผลต่างๆ เช่น หวย ทายผลกีฬา ทายผลการเลือกตั้ง

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคอย่างมีสติและรอบคอบ

 • กำหนดงบประมาณในการเสี่ยงโชคให้ชัดเจน และอย่าเดิมพันเกินงบประมาณนั้น
 • เลือกเสี่ยงโชคในเกมที่มีอัตราต่อรองที่ยุติธรรม
 • อย่าหลงระเริงกับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น
 • รู้จักพอใจในสิ่งที่ได้มา

หากปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้แล้ว การเสี่ยงโชคก็จะเป็นสิ่งที่สนุกและน่าตื่นเต้นได้

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com