พระแม่กาลี

พระแม่กาลี

พระแม่กาลี เทวีแห่งพลังอำนาจและความน่าเกรงขาม

พระแม่กาลี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูเคารพนับถือกันอย่างมาก ทรงเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี ซึ่งเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์และการสร้างสรรค์ แต่เมื่อพระศิวะทรงนอนหลับ พระแม่อุมาเทวีก็จะแปลงกายเป็นพระแม่กาลี เพื่อปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและอสูรต่างๆ

พระแม่กาลีมีรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขาม พระวรกายสีดำ มีหลายแขน และทรงอาวุธนานัปประการ ทรงประทับอยู่บนศพของพระศิวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายล้างสิ่งเก่าและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา

ถึงแม้พระแม่กาลีจะมีรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขาม แต่แท้จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นเทวีแห่งพลังอำนาจ ความกล้าหาญ และการป้องกันคุ้มครอง พระองค์ทรงคอยปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและอสูรต่างๆ เพื่อปกป้องความดีและผู้บริสุทธิ์

พลังอำนาจของ พระแม่กาลี

พระแม่กาลีทรงมีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่มหาศาล พระองค์ทรงสามารถปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและอสูรต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย พระองค์ยังทรงมีพลังในการขจัดคุณไสยและลบล้างไสยเวทย์ด้านมืด

ชาวฮินดูเชื่อว่าพระแม่กาลีทรงคอยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เคารพศรัทธาในพระองค์ พระองค์ทรงสามารถประทานพรให้ผู้เคารพศรัทธาประสบความสำเร็จในชีวิต ปลอดภัยจากอันตราย และแคล้วคลาดจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ

วิธีบูชา พระแม่กาลี

การบูชาพระแม่กาลีนั้นมีหลายวิธี แต่ที่นิยมมากที่สุดคือการบูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ และเครื่องสักการะต่างๆ เช่น ธูป เทียน และนม

ผู้ที่บูชาพระแม่กาลีควรหมั่นสวดมนต์บทสรรเสริญพระองค์เป็นประจำ และควรตั้งจิตอธิษฐานขอพรพระองค์อย่างจริงใจ พระองค์ก็จะประทานพรให้ผู้เคารพศรัทธาประสบความสำเร็จในชีวิต ปลอดภัยจากอันตราย และแคล้วคลาดจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพระแม่กาลีในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพระแม่กาลีหลายแห่ง แต่ที่นิยมมากที่สุดคือวัดแขก (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี) ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วัดแขกเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระแม่กาลีองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเช่นกัน ทุกปีในช่วงเทศกาลนวราตรี จะมีผู้คนจำนวนมากจากทั่วประเทศไทยมาสักการะพระแม่กาลีที่วัดแขกแห่งนี้

ประโยชน์ของการบูชา พระแม่กาลี

การบูชาพระแม่กาลีนั้นมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

ช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจและความกล้าหาญ

ช่วยป้องกันคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายและอันตรายต่างๆ

ช่วยขจัดคุณไสยและลบล้างไสยเวทย์ด้านมืด

ช่วยประทานพรให้ผู้เคารพศรัทธาประสบความสำเร็จในชีวิต

บทสวดบูชา พระแม่กาลี

บทสวดบูชาพระแม่กาลีมีหลายบท แต่ที่นิยมมากที่สุดคือบทสวดมนต์ปัญจทสักษรีมนตรา ซึ่งเป็นบทสวดมนต์สรรเสริญพระแม่กาลีทั้ง 5 พระพักตร์

บทสวดมนต์ปัญจทสักษรีมนตรา

“โอม ดำ ดุรคาเย นมะห์”

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com