ความเชื่อและพิธีกรรม คุณไสย ในประเทศไทย

ความเชื่อและพิธีกรรม คุณไสย ในประเทศไทยมีรากฐานมาจากความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น วิญญาณ ผี และเทพเจ้าต่างๆ เชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้สามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ได้ ทั้งในทางดีและในทางร้าย มนุษย์จึงพยายามหาวิธีที่จะควบคุมหรือเอาชนะสิ่งเหล่านี้ด้วยการใช้เวทมนตร์คาถาและพิธีกรรมต่างๆ

 • ความเชื่อและพิธีกรรมคุณไสยในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นและแต่ละกลุ่มชน โดยทั่วไปแล้ว ความเชื่อและพิธีกรรมคุณไสยในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
 • ความเชื่อและพิธีกรรมด้านความดี เช่น การสะเดาะเคราะห์ รดน้ำดำหัว การทำบุญตักบาตร เป็นต้น ความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองตนเองและครอบครัวจากสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างสิริมงคลให้ชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ความเชื่อและพิธีกรรมด้านความชั่ว เช่น การสาปแช่ง การทำเสน่ห์ การทำคุณไสย เป็นต้น ความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำร้ายผู้อื่น สร้างความเสื่อมเสีย หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ความเชื่อและพิธีกรรมคุณไสยในประเทศไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าความเชื่อเหล่านี้จะไม่ได้เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

คุณไสย กับ ไสยศาสตร์

คุณไสยกับไสยศาสตร์เป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์คาถาและอำนาจเหนือธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคำมีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย

ไสยศาสตร์ หมายถึง วิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติ เวทมนตร์คาถา และพิธีกรรมต่างๆ ไสยศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 1. ไสยศาสตร์ขาว หมายถึง ไสยศาสตร์ที่ใช้ในทางดี เช่น การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การทำเสน่ห์ การทำเครื่องรางของขลัง เป็นต้น
 2. ไสยศาสตร์ดำ หมายถึง ไสยศาสตร์ที่ใช้ในทางชั่ว เช่น การสาปแช่ง การทำคุณไสย การทำเสน่ห์แบบมัดใจ เป็นต้น

คุณไสย คือ การใช้เวทมนตร์คาถาหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อทำร้ายผู้อื่น สร้างความเสื่อมเสีย หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว คุณไสยจึงมักถูกมองว่าเป็นไสยศาสตร์ดำ

โดยสรุปแล้ว ไสยศาสตร์เป็นคำที่กว้างกว่าคุณไสย ไสยศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นไสยศาสตร์ขาวและไสยศาสตร์ดำ ในขณะที่คุณไสยเป็นไสยศาสตร์ดำเท่านั้น

คุณไสย ในวรรณกรรมไทย

คุณไสยเป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ความเชื่อเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น วิญญาณ ผี และเทพเจ้าต่างๆ

ความเชื่อเรื่องคุณไสยปรากฏอยู่ในวรรณกรรมไทยเป็นจำนวนมาก วรรณกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและพิธีกรรมคุณไสยของคนไทยในอดีต ตัวอย่างของวรรณกรรมไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณไสย ได้แก่

 • รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีเรื่องเอกของไทยที่กล่าวถึงสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่มีเวทมนตร์คาถาอันเก่งกาจ เขาใช้เวทมนตร์ต่างๆ เพื่อต่อสู้กับพระรามและเหล่าทหารลิง เช่น ยิงศรไฟ เรียกอสรพิษออกมาทำร้าย และใช้เวทมนตร์สะกดผู้คนให้หลงรัก
 • ขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณคดีเรื่องเอกของไทยที่กล่าวถึงความรักและความขัดแย้งระหว่างขุนช้างกับขุนแผน ขุนช้างเป็นตัวละครที่ชั่วร้าย เขาใช้คุณไสยต่างๆ เพื่อทำร้ายขุนแผนและนางวันทอง เช่น ฝังรูปนางวันทอง เรียกผีมาทำร้ายขุนแผน เป็นต้น
 • ลิลิตพระลอ เป็นวรรณคดีเรื่องเอกของไทยที่กล่าวถึงความรักและโศกนาฏกรรมของพระลอกับนางเพื่อนนางแพง สุวรรณหงส์เป็นตัวละครที่ชั่วร้าย เขาใช้คุณไสยต่างๆ เพื่อทำลายความรักของพระลอและนางเพื่อนนางแพง เช่น สาปแช่งให้พระลอตาย จับนางเพื่อนนางแพงไปเลี้ยงไว้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ความเชื่อเรื่องคุณไสยยังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพื้นบ้านของไทย เช่น นิทานพื้นบ้านเรื่องนางสิบสอง นางสิบสองถูกนางยักษ์ใช้คุณไสยต่างๆ เพื่อทำร้าย แต่นางสิบสองก็ใช้สติปัญญาและไหวพริบเอาชนะนางยักษ์ได้ เป็นต้น

ความเชื่อเรื่องคุณไสยในวรรณกรรมไทยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของคุณไสยในสังคมไทยในอดีต คุณไสยถูกใช้ทั้งในทางดีและทางร้าย ในทางดี คุณไสยถูกใช้เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การทำเสน่ห์ และการทำเครื่องรางของขลัง ในขณะที่ในทางร้าย คุณไสยถูกใช้เพื่อทำร้ายผู้อื่น สร้างความเสื่อมเสีย หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

คุณไสยในโลกธุรกิจ

ในโลกธุรกิจ ความเชื่อเรื่องคุณไสยก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน ถึงแม้ว่าความเชื่อเหล่านี้จะไม่ได้เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม ความเชื่อเรื่องคุณไสยที่พบเห็นได้บ่อยๆ ในธุรกิจ ได้แก่

 • การสาปแช่งคู่แข่ง ความเชื่อที่ว่าคู่แข่งใช้คุณไสยทำร้ายธุรกิจของตน เช่น เรียกผีมาทำร้ายพนักงาน สาปแช่งให้ธุรกิจล้มเหลว เป็นต้น
 • การทำเสน่ห์ลูกค้า ความเชื่อที่ว่าการทำเสน่ห์จะทำให้ลูกค้าหลงรักสินค้าหรือบริการของตน และกลับมาซื้อซ้ำ
 • การใช้วัตถุมงคล ความเชื่อที่ว่าวัตถุมงคลจะช่วยปกป้องคุ้มครองธุรกิจของตนจากสิ่งชั่วร้าย และนำพาโชคลาภมาสู่ธุรกิจ

ความเชื่อเรื่องคุณไสยในโลกธุรกิจอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้หลายประการ ตัวอย่างเช่น ความเชื่อที่ว่าคู่แข่งใช้คุณไสยทำร้ายธุรกิจของตน อาจทำให้เจ้าของธุรกิจเกิดความหวาดระแวง และตัดสินใจต่างๆ ด้วยความไม่มั่นใจ ความเชื่อที่ว่าการทำเสน่ห์ลูกค้าจะทำให้ลูกค้าหลงรักสินค้าหรือบริการของตน อาจทำให้เจ้าของธุรกิจละเลยการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการ และมุ่งเน้นไปที่การโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อสร้างเสน่ห์ให้กับสินค้าหรือบริการแทน ความเชื่อที่ว่าการใช้วัตถุมงคลจะช่วยปกป้องคุ้มครองธุรกิจของตนจากสิ่งชั่วร้าย อาจทำให้เจ้าของธุรกิจหลงเชื่อหมอดูหรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ และตัดสินใจต่างๆ ด้วยความไม่รอบคอบ

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเรื่องคุณไสยในโลกธุรกิจก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าคุณไสยสามารถส่งผลต่อธุรกิจได้จริง ดังนั้น เจ้าของธุรกิจจึงควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณไสย และไม่ควรปล่อยให้ความเชื่อเรื่องคุณไสยมาครอบงำการตัดสินใจทางธุรกิจ

วิธีการแก้การโดนคุณไสย

หากท่านรู้สึกว่าท่านอาจถูกคุณไสยทำร้าย ท่านควรปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อรับความช่วยเหลือ จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาจะสามารถช่วยท่านประเมินอาการของท่าน และแนะนำแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปฏิบัติตนดังนี้เพื่อเสริมสร้างพลังบวกให้กับตนเองและป้องกันตนเองจากคุณไสยได้ เช่น

 1. หมั่นทำบุญ การทำบุญคือการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา การทำบุญจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตนเอง และทำให้ตนเองมีเกราะป้องกันจากสิ่งชั่วร้าย
 2. เจริญสติ สติคือการระลึกรู้เท่าทันความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเอง การมีสติจะช่วยทำให้ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดและอารมณ์เชิงลบต่างๆ ที่อาจนำไปสู่อาการทางจิต
 3. ดูแลสุขภาพกายและใจ สุขภาพกายและใจที่ดีจะช่วยให้ตนเองมีภูมิต้านทานต่อสิ่งชั่วร้ายได้ ท่านจึงควรหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าคุณไสยมีอยู่จริง ดังนั้น การแก้คุณไสยจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com