ความเชื่อ ของคนไทย: เรื่องราวเกี่ยวกับโบราณ, ศาสนา และไสยศาสตร์

ความเชื่อ

ความเชื่อ ของคนไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งความเชื่อที่มาจาก ศาสนา ความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และความเชื่อที่เกิดจากไสยศาสตร์ ความเชื่อเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้เป็นอย่างดี

ความเชื่อโบราณ

คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับโบราณมากมาย เช่น ความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา ความเชื่อเรื่องโชคลาง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ความเชื่อเหล่านี้มักเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตัวอย่างความเชื่อเกี่ยวกับโบราณ เช่น

 • ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
 • ความเชื่อเรื่องโชคลาง
 • ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
 • ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศไทย คนไทยจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธมากมาย เช่น ความเชื่อเรื่องบุญกรรม ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ความเชื่อเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ในการสอนให้คนทำความดีและละเว้นความชั่ว ตัวอย่างความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ เช่น ความเชื่อที่ว่าคนทำดีจะได้ไปสวรรค์ คนทำชั่วต้องไปนรก เป็นต้น

ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์

 • คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากมาย เช่น ความเชื่อเรื่องการทำเสน่ห์ ความเชื่อเรื่องการทำคุณไสย ความเชื่อเรื่องหมอผี ความเชื่อเหล่านี้มักถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ดวงชะตา ตัวอย่างความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ เช่น การไปหาหมอผีเพื่อแก้คุณไสย การไปหาหมอดูเพื่อดูดวง เป็นต้น

ความเชื่อของคนไทยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้เป็นอย่างดี ความเชื่อเหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้

ความเชื่อ โบราณของคนไทย

ความเชื่อของไทย เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้เป็นอย่างดี ความเชื่อเหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้

ตัวอย่างความเชื่อโบราณของคนไทยที่ยังคงสืบทอดกันมาในปัจจุบัน ได้แก่

 • การถือเคล็ดไม่ตัดผมในวันพระ
 • การห้ามใส่เสื้อผ้าสีดำไปงานศพ
 • การจุดประทัดต้อนรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • การไหว้พระก่อนออกจากบ้าน
 • การไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนปลูกบ้าน
 • การกราบไหว้พระธาตุประจำปี
 • การไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
 • การไปหาหมอผีเพื่อแก้คุณไสย
 • การไปหาหมอดูเพื่อดูดวง

ความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้เป็นอย่างดี

ความเชื่อ เรื่องภูติ และ ปีศาจ

คนไทยเชื่อว่าภูติและปีศาจมีอยู่รอบตัว เช่น บ้านผีสาง, ปีศาจต่างๆ

คติความเชื่อ เรื่องภูติและปีศาจของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้เป็นอย่างดี คนไทยเชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงโลกมนุษย์เท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยโลกของภูติและปีศาจอีกด้วย ภูติและปีศาจเหล่านี้สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ได้ เช่น ทำให้เกิดโชคร้าย หรือทำให้เจ็บป่วยได้ คนไทยจึงมักมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของหรือการกระทำบางอย่างที่สามารถป้องกันไม่ให้ภูติและปีศาจมาทำร้ายได้ เช่น การสวมกำไลข้อมือ การสวมแหวน หรือการนำวัตถุมงคลติดตัว เป็นต้น

ภูติและปีศาจในความเชื่อของคนไทยนั้นมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ตัวอย่างของภูติและปีศาจในความเชื่อของคนไทย ได้แก่

 • ผี: ผีเป็นวิญญาณของคนตายที่ยังวนเวียนอยู่โลกมนุษย์ ผีสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ผีตายโหง ผีตายทั้งกลม ผีตายวันเสาร์ เผาวันอังคาร เป็นต้น
 • วิญญาณ: วิญญาณเป็นพลังงานที่ยังคงอยู่หลังจากร่างกายตายไปแล้ว วิญญาณสามารถมาปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นได้ในบางครั้ง
 • อสูร: อสูรเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างน่ากลัว อสูรมักมีนิสัยดุร้ายและชอบทำร้ายมนุษย์
 • สัตว์ประหลาด: สัตว์ประหลาดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแปลกประหลาด สัตว์ประหลาดมักอาศัยอยู่ในสถานที่ลึกลับหรืออันตราย

คนไทยมักมีความเชื่อเกี่ยวกับภูติและปีศาจอยู่เสมอ ความเชื่อเหล่านี้มักถูกเล่าขานเป็นตำนานหรือนิทานผี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวและความเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติของคนไทย

ตัวอย่างความเชื่อเกี่ยวกับภูติและปีศาจของไทย ได้แก่

 • ความเชื่อที่ว่าผีตายโหงชอบวนเวียนอยู่บริเวณที่เสียชีวิต
 • ความเชื่อที่ว่าวิญญาณของคนตายสามารถมาเข้าฝันหรือปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นได้
 • ความเชื่อที่ว่าอสูรมักอาศัยอยู่ในป่าลึกหรือสถานที่รกร้าง
 • ความเชื่อที่ว่าสัตว์ประหลาดมักอาศัยอยู่ในน้ำหรือสถานที่ลึกลับ

ความเชื่อเกี่ยวกับภูติและปีศาจของไทยเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ความเชื่อเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย

ความเชื่อเรื่องศาสนาของคนไทย

ความเชื่อเรื่องศาสนา ของคนไทย สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้เป็นอย่างดี ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศไทย คนไทยจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธมากมาย เช่น ความเชื่อเรื่องบุญกรรม ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ความเชื่อเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ในการสอนให้คนทำความดีและละเว้นความชั่ว

ตัวอย่างความเชื่อเรื่องศาสนาของคนไทย ได้แก่

 • ความเชื่อที่ว่าคนทำดีจะได้ไปสวรรค์ คนทำชั่วต้องไปนรก
 • ความเชื่อที่ว่าการทำบุญจะช่วยให้ได้บุญกุศล
 • ความเชื่อที่ว่าการทำทาน การกรวดน้ำ การแผ่เมตตา จะช่วยให้ได้บุญกุศล
 • ความเชื่อที่ว่าการทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบ
 • ความเชื่อที่ว่าการสวดมนต์จะช่วยให้จิตใจมีสติ

นอกจากศาสนาพุทธแล้ว คนไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ อีกด้วย เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ความเชื่อเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ประกอบกับความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธ เช่น คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธอาจไปไหว้ศาลเจ้า หรือทำพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นต้น

ความเชื่อเรื่องศาสนาของคนไทยเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ความเชื่อเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างความเชื่อเรื่องศาสนาของคนไทยที่ยังคงสืบทอดกันมาในปัจจุบัน ได้แก่

 • การไหว้พระทุกวัน
 • การไปวัดทำบุญในวันพระ
 • การถือศีลในวันสำคัญทางศาสนา
 • การไปงานบุญ งานวัด งานประเพณีต่างๆ
 • การไหว้บรรพบุรุษในวันสำคัญทางศาสนา

พิธีกรรมในพุทธศาสนา

ความเชื่อความศรัทธา พิธีกรรมในพุทธศาสนา หมายถึง การกระทำหรือพิธีการที่ปฏิบัติกันในทางศาสนา พิธีกรรมในพุทธศาสนามีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งพิธีกรรมที่เป็นพุทธบัญญัติและพิธีกรรมที่พัฒนาขึ้นในท้องถิ่น พิธีกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเจริญทางจิตใจ พัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ บำเพ็ญบุญกุศล และอวยพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

พิธีกรรมในพุทธศาสนาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 • พิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นพิธีกรรมที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เช่น พิธีอุปสมบท พิธีบรรพชา พิธีทำสามีจิกรรม พิธีทำวัตรสวดมนต์ พิธีกรรมวันธรรมสวนะ พิธีทำสังฆอุโบสถ เป็นต้น
 • พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น การไหว้พระ การทำบุญ การกรวดน้ำ การเวียนเทียน การถือศีล การบวช เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมในพุทธศาสนาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า พิธีกรรมประยุกต์ เป็นพิธีกรรมที่พัฒนาขึ้นในท้องถิ่น ผสมผสานกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เช่น การไหว้พระธาตุ การทำบุญทอดกฐิน การลอยกระทง เป็นต้น พิธีกรรมในพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา พิธีกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ เจริญงอกงามทางจิตใจ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ของคนไทย

ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ของคนไทย เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้เป็นอย่างดี คนไทยเชื่อว่าในโลกนี้ไม่ได้มีเพียงโลกมนุษย์เท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยโลกของสิ่งเหนือธรรมชาติอีกด้วย โลกของสิ่งเหนือธรรมชาตินี้สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ได้ เช่น ทำให้เกิดโชคร้าย หรือทำให้เจ็บป่วยได้ คนไทยจึงมักมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของหรือการกระทำบางอย่างที่สามารถป้องกันไม่ให้สิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้มาทำร้ายได้ เช่น การสวมกำไลข้อมือ การสวมแหวน หรือการนำวัตถุมงคลติดตัว เป็นต้น

ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ของคนไทยมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งความเชื่อที่เป็นความเชื่อพื้นบ้าน และความเชื่อที่พัฒนามาจากศาสนา เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธ ความเชื่อเหล่านี้มักถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ดวงชะตา เช่น การไปหาหมอผีเพื่อแก้คุณไสย การไปหาหมอดูเพื่อดูดวง เป็นต้น

ตัวอย่างความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ของคนไทย ได้แก่

 • ความเชื่อเรื่องการทำเสน่ห์ การทำคุณไสย
 • ความเชื่อเรื่องหมอผี หมอดู
 • ความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ โชคลาง
 • ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง

ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เป็นความเชื่อที่อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงาย แต่ความเชื่อเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้เป็นอย่างดี ความเชื่อเหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ก็ควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ควรใช้เพื่อทำร้ายผู้อื่น หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

 • ความเชื่อโบราณของคนไทย
 • พุทธศาสนาและคนไทย
 • ไสยศาสตร์ในประเทศไทย

FAQ

Q: คนไทยเชื่อในภูติและปีศาจจริงหรือ?

A: ใช่, มีบางคนไทยที่ยังคงความเชื่อนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน.

Q: ศาสนาอะไรที่เป็นหลักในประเทศไทย?

A: พุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของประเทศไทย.

Q: ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทย?

A: ไสยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยและเกี่ยวข้องกับการตีความความเป็นมาและการทำนายอนาคต.

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com