การสะเดาะเคราะห์ ในวัฒนธรรมไทย

การสะเดาะเคราะห์ เป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่พบเห็นได้ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก โดยเชื่อว่าเป็นการขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้าย สิ่งอัปมงคลต่างๆ ออกไปจากชีวิต เพื่อเปิดรับสิ่งดีๆ เข้ามา

ในวัฒนธรรมไทย การสะเดาะเคราะห์มักนิยมทำในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น ตรุษจีน สงกรานต์ เข้าพรรษา เป็นต้น โดยวิธีการสะเดาะเคราะห์ที่นิยมทำกัน ได้แก่

 1. การทำบุญสะเดาะเคราะห์ โดยการไปวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ปิดทองพระ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
 2. การแก้ปีชง คือการไปขอพรจากเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาในแต่ละปีตามความเชื่อของจีน โดยผู้ที่เกิดในปีชง (ปีนักษัตรที่ไม่ถูกกันกับปีปัจจุบัน) เชื่อว่าจะประสบเคราะห์ร้ายต่างๆ การทำพิธีแก้ปีชงจึงถือเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อปัดเป่าเคราะห์ภัยเหล่านั้นออกไป
 3. การลอยเคราะห์ คือการลอยกระดาษรูปคนหรือสิ่งต่างๆ ลงแม่น้ำหรือทะเล โดยเชื่อว่าการลอยเคราะห์จะช่วยให้เคราะห์ร้ายต่างๆ ลอยไปกับกระดาษเหล่านั้น
 4. การถือศีล การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถือศีล 8 ศีล 10 เป็นเวลาหนึ่งวันหรือหลายวัน เชื่อว่าจะช่วยให้จิตใจสงบ สะอาด บริสุทธิ์ เป็นการสะเดาะเคราะห์ล้างมลทิน สิ่งอัปมงคลต่างๆ ออกจากชีวิต

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการสะเดาะเคราะห์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น การลอดซุ้มประตู ลอดภูเขาไฟ เข้าถ้ำ ลอดท้องช้าง ฯลฯ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความเชื่อและวิธีการแตกต่างกันไป

ความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มองไม่เห็นด้วยกับความเชื่อนี้ แต่การสะเดาะเคราะห์ก็ยังเป็นพิธีกรรมที่ได้รับความนิยมอยู่ โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตา ส่งเสริมความโชคดี และความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

การสะเดาะเคราะห์ ในสังคมรุ่นใหม่

การสะเดาะเคราะห์ในสังคมรุ่นใหม่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ แต่มีรูปแบบและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยผู้คนรุ่นใหม่มักเลือกทำพิธีกรรมที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น การไปวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ปิดทองพระ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร หรือการทำพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆ ด้วยตัวเอง เช่น การลอยกระทง การลอดซุ้มประตู เป็นต้น

ผู้คนรุ่นใหม่ยังมองเรื่องการสะเดาะเคราะห์ในมุมมองที่เปลี่ยนไป โดยมองว่าเป็นพิธีกรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีให้กับชีวิต มากกว่าการเชื่อเรื่องความงมงาย ทำให้มีความเชื่อและศรัทธาในการทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์มากขึ้น และ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์ในสังคมรุ่นใหม่ เช่น กระแสสังคมที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ผู้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ

ผลกระทบจากการเชื่อใน การสะเดาะเคราะห์ ต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ

ความเชื่อในการสะเดาะเคราะห์ สามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลได้หลายประการ ดังนี้

 • การคาดหวัง ผู้ที่เชื่อในการสะเดาะเคราะห์มักคาดหวังว่าการสะเดาะเคราะห์จะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น โชคดีมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น ซึ่งความเชื่อนี้อาจส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของพวกเขา เช่น การเลือกทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ที่ตนเชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเลือกทำบุญหรือบริจาคทาน เพื่อให้ได้บุญกุศลมากที่สุด ฯลฯ
 • ความมั่นใจ ผู้ที่เชื่อในการสะเดาะเคราะห์มักมีความมั่นใจมากขึ้นในชีวิต เนื่องจากเชื่อว่าเคราะห์ร้ายได้ถูกขจัดออกไปแล้ว สิ่งนี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขา เช่น กล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้น กล้าที่จะก้าวออกจาก comfort zone มากขึ้น ฯลฯ
 • ทัศนคติ ผู้ที่เชื่อในการสะเดาะเคราะห์มักมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตมากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่าชีวิตของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ซึ่งสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขา เช่น มองโลกในแง่บวกมากขึ้น มองหาโอกาสใหม่ๆ มากขึ้น ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในการสะเดาะเคราะห์ก็อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น

 • การละเลย ผู้ที่เชื่อในการสะเดาะเคราะห์มากเกินไป อาจละเลยที่จะแก้ไขสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในชีวิต โดยหวังว่าการสะเดาะเคราะห์จะช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นหายไปเอง ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาที่รุนแรงขึ้นในอนาคต
 • การพึ่งพา ผู้ที่เชื่อในการสะเดาะเคราะห์มากเกินไป อาจพึ่งพาพิธีกรรมต่างๆ มากเกินไป เพื่อแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในชีวิต โดยละเลยที่จะใช้ความสามารถหรือความพยายามของตนเอง ซึ่งอาจทำให้พวกเขาขาดการพัฒนาและเติบโตขึ้น

ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของความเชื่อในการสะเดาะเคราะห์ก่อนตัดสินใจทำพิธีกรรมต่างๆ

ธุรกิจและเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์

การสะเดาะเคราะห์เป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่ได้รับความนิยมในสังคมไทยมาช้านาน ส่งผลให้เกิดธุรกิจและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสะเดาะเคราะห์ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 1. ธุรกิจด้านบริการทางศาสนา เช่น วัดวาอารามต่างๆ ที่มีการประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีการคิดค่าบริการแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
 2. ธุรกิจด้านสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์ เช่น สินค้าประเภทเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ที่มีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ว่าสามารถช่วยเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ เสริมมงคลต่างๆ ให้กับชีวิต
 3. ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา การท่องเที่ยวเชิงความเชื่อ ที่มุ่งเน้นไปยังสถานที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์ เช่น วัดวาอารามต่างๆ ศาลเจ้า ภูเขาไฟ ถ้ำ ฯลฯ

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปี 2565 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนจำนวน 1.4 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจากจีน ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อสะเดาะเคราะห์มากที่สุด โดยใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 1,000 – 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน

จะเห็นได้ว่าความเชื่อในการสะเดาะเคราะห์มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสะเดาะเคราะห์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เทคโนโลยีและการสะเดาะเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความเชื่อในยุคดิจิทัล

เทคโนโลยีและการสะเดาะเคราะห์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เทคโนโลยีเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต ส่วนความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ ความเชื่อทางศาสนา และวัฒนธรรม

แต่ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การสะเดาะเคราะห์สะดวกและง่ายขึ้น โดยตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสะเดาะเคราะห์ ได้แก่

 1. การทำบุญสะเดาะเคราะห์ออนไลน์ สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่สามารถจองทำบุญออนไลน์ได้ โดยสามารถเลือกทำบุญได้ตามศรัทธา เช่น ถวายสังฆทาน ปิดทองพระ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น
 2. การลอยเคราะห์ออนไลน์ สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่สามารถลอยเคราะห์ออนไลน์ได้ โดยสามารถเลือกรูปกระดาษลอยเคราะห์ได้ตามต้องการ และระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเกิด ปีชง ฯลฯ จากนั้นระบบจะทำการลอยเคราะห์ให้โดยอัตโนมัติ
 3. การดูดวงออนไลน์ สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่สามารถดูดวงออนไลน์ได้ โดยสามารถเลือกดูดวงได้ตามต้องการ เช่น ดูดวงวันเกิด ดูดวงปีชง ดูดวงความรัก ฯลฯ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางไปทำพิธีกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com